آموزش تصویری ساخت حلقه گل کاغذی

آموزش تصویری ساخت حلقه گل کاغذی

آموزش تصویری ساخت حلقه گل کاغذی, حلقه گل رومیزی

آموزش تصویری ساخت حلقه گل کاغذی

Training - image - Making - ring - flowers - paper (1)

برای ساخت این حلقه گل زیبا شما به مقداری مقوای کاهی رنگ و چسب حرارتی نیاز دارید

Training - image - Making - ring - flowers - paper (2)

از مقوا برای هر گل ۱ الگوی گرد و برای هر برگ ۱ الگوی بیضی شکل بکشید و ببرید . برگ ها را از وسط تا کنید و از انتهای آن همانند شکل به هم متصل کنید تا شکل حلقه شود

Training - image - Making - ring - flowers - paper (3)

Training - image - Making - ring - flowers - paper (4)

روی الگوی دایره خط مارپیچ بکشید سپس برش بزنید و به سمت مرکز دایره رول کنید

Training - image - Making - ring - flowers - paper (5)

Training - image - Making - ring - flowers - paper (6)

پس از اینکه گل ها را رول کردید انتهایشان را با چسب حرارتی در جای خود ثابت کنید

Training - image - Making - ring - flowers - paper (7)

گل ها را با فاصله های مناسب روی حلقه برگ ها قرار دهید و با چسب بچسبانید

Training - image - Making - ring - flowers - paper (8)

Training - image - Making - ring - flowers - paper (9)

++++++++++++++++

++++++++++++++++

++++++++++++++++

منبع

آموزش تصویری ساخت حلقه گل کاغذی
www.ashpaziha.com

قبلی «
بعدی »