اتمام شایعات درباره ستاره خارجی استقلال

اتمام شایعات درباره ستاره خارجی استقلال

تمرین استقلال بعد از بازی با پیکان امروز در سالن وزنه برگزار شد و آبی ها تمرین ریکاوری برگزار کردند.

اتمام شایعات درباره ستاره خارجی استقلال

تمرین استقلال بعد از بازی با پیکان امروز در سالن وزنه برگزار شد و آبی ها تمرین ریکاوری برگزار کردند.

تمرین استقلال بعد از بازی با پیکان امروز در سالن وزنه برگزار شد و آبی ها تمرین ریکاوری برگزار کردند.

نکته جالب اینکه در این تمرین میلیچ که روز گذشته به ایران برگشته بود هم حضور داشت تا هرچه زودتر خود را آماده بازی با پدیده در دیدار معوقه لیگ کند.

شایعاتی مبنی بر عدم تمایل میلیچ در استقلال مطرح رشده بود اما او سرانجام به تمرینات تیم برگشت.

منبع

اتمام شایعات درباره ستاره خارجی استقلال
www.afkarnews.com

قبلی «
بعدی »