خبرفوری/رضا رشید پور از ایران رفت

خبرفوری/رضا رشید پور از ایران رفت

رضا رشیدپور در آخرین مطلبی که در صفحه ایستاگرامش استوری کرده پرسش‌هایی را درباره مهاجرت او از کشور برانگیخته است.

خبرفوری/رضا رشید پور از ایران رفت

رضا رشیدپور در آخرین مطلبی که در صفحه ایستاگرامش استوری کرده پرسش‌هایی را درباره مهاجرت او از کشور برانگیخته است.

 رضا رشیدپور در آخرین مطلبی که در صفحه ایستاگرامش استوری کرده پرسش‌هایی را درباره مهاجرت او از کشور برانگیخته است.

او در این پست عکس پنجره هواپیما را با متن «اما خودم را جاگذاشتم»  استوری کرده است.

رضا رشیدپور

لینک های کمکی

منبع

خبرفوری/رضا رشید پور از ایران رفت
www.khabareazad.com

قبلی «
بعدی »