سیاسی

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برای شهید احمد کاظمی می گرید

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در فراغ سردار سرلشگر شهید احمد کاظمی می گرید.سال 1385

بیشتر تماشا کنید

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برای شهید احمد کاظمی می گرید

دکمه بازگشت به بالا