تاسیس «مراکز مثبت زندگی» بهزیستی در زنجان

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان و به نقل از روابط عمومی بهزیستی استان زنجان، محمد محمدی اظهار کرد: برای اجرای بند ۴ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین بند ۴ ماده ۵۷ قانون احکام دائمی دال بر تشکیل مراکز خدمات بهزیستی در سازمان بهزیستی، مراکز مثبت زندگی تاسیس خواهد شد.

وی افزود: دستورالعمل مکتوب در ماه‌های گذشته آماده و در خصوص نحوه تشکیل مراکز، نحوه آموزش پرسنل، شرایط لازم برای پرسنل ومسؤولانمراکز، ویژگی‌های ساختمان و مناسب سازی مراکز برای معلولان و شرایط و ضوابط اداری بر مبنای اسناد بالا دستی تهیه و به استان‌ها ابلاغ شده است موسسات غیر دولتی، افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی و خیریه‌ها می‌تواند این مراکز را تشکیل دهند.
مدیر کل بهزیستی استان زنجان تصریح کرد : بهزیستی استان زنجان ۲۲ خدمت را در سطح اولیه خدمات اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری به عهده مراکز قرار می‌دهد و بابت هر فعالیت نیز یارانه لازم را به مراکز می‌پردازد.
وی به نحوه تشکیل این مراکز هم براساس توزیع جغرافیایی و جمعیتی مددجویان‌مستمری بگیر در استان زنجان اشاره و تاکید کرد: بر حسب محل سکونت مددجویان در نقشه جغرافیایی هر ۴۵۰ خانوار تحت پوشش یک‌ مرکز قرار می‌گیرند و مراکز بر محورمددکاراناجتماعی و بر پایه دولت الکترونیک خواهند بود.
وی خاطر نشان کرد: مراکز خدمات بهزیستی که تحت عنوان مثبت زندگی شکل گرفته در حیطه چارچوب فعالیت بهزیستی در سطح یک خدمات سازمان فعال خواهند بود و با توجه به اینکه طبق برنامه ششم‌ توسعه، متولی سلامت اجتماعی سازمانبهزیستیاست، در این چارچوب مراکز فعال خواهند شد.

این مقام مسؤول با بیان اینکه محور فعالیت مراکز مثبت زندگی، خانواده است، افزود: پرونده‌های مددکاری اجتماعی خانوار به شکل الکترونیکی برای همه مددجویان مستمری بگیر بهزیستی استان زنجان شکل می‌گیرد و از این پس مددجویان دسترسی سهل تری به خدمات می‌توانند داشته باشند و مددجویان برای دریافت خدمات کمتر نیاز به مراجعه به ادارات بهزیستی خواهند داشت، به این ترتیب می‌توانند خدمات اولیه مثل تشکیل پرونده و درخواست‌هایشان را در این مراکز انجام دهند، این مراکز در راستای خدمات ادارات بهزیستی شهرستان هستند و ‌به شکل الکترونیک‌ درخواست‌ها به ادارات بهزیستی شهرستان ارجاع شده و اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

محمدی عنوان کرد: درخواست تاسیس مرکز خدمات بهزیستی به صورت غیرحضوری صورت می‌گیرد و اشخاص حقیقی و افراد تحصیل کرده در رشته‌های مددکاری اجتماعی و رشته‌های مرتبط طبق دستورالعمل اعلام‌ شده می‌توانند درخواست بدهند، هر فرد پنج نقطه را به عنوان نقاط مطلوب خود برای احداث مرکز مثبت زندگی پیشنهاد می‌دهد و براساس اولویت‌ها مرکز تاسیس می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: بعد از ثبت درخواست که ۱۵ روز مهلت دارد، مراحل مختلف اداری مبنی بر استعلامات و تایید صلاحیت برای فعالیت انجام‌شده ومطابققانون اگر شرایط احراز شود، مراکز تاسیس می‌شود وامیدواریم در اواخر تیرماه شاهد آغاز به کار این مراکز باشیم

انتهایپیام/73004/ق

صفحه اصلی خبر: خبرگزاری فارساخبار  NEWS

قبلی «
بعدی »