اجتماعی

دادگاه برخی مدیران سابق بانک مرکزی/ نماینده دادستان: اسنادی وجود دارد که ارز در بازار فروخته شده است

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، پنجمین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی از متهم کحال‌زاده خواست تا در جایگاه قرار گیرد؛ متهم کحال زاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: برخی از اتهامات را می‌پذیرم و برخی را قبول ندارم.

متهم کحال زاده با بیان اینکه جعلی انجام نشده، گفت: ثبت سفارش بابت خرید‌های خارجی به طور مثال از یک کشور اروپایی به این نحو است که برای تخصیص ارز مراجعه می‌کنیم و آنها عنوان می‌کنند که ۵ نوع ارز داریم. به خاطر همین از شرکت‌هایی استفاده می‌کنیم که در آن بانک‌ها حساب دارند؛ این شرکت‌ها کاری به وام و مسائلی از این قبیل ندارند و فقط پول را جابجا می‌کنند و در این باره ما جعلی انجام نداده‌ایم.

در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان با نشان دادن مهر‌های جعلی که مربوط به شرکت‌های مختلف بوده است، گفت: بصیرانی و متهم‌های دیگر می‌گویند این مهر‌ها را شما ساخته‌اید، اما شما می‌گویید که شما جعلی را انجام نداده‌اید. متهم بصیرانی می‌گوید مهری به کحال‌زاده و اسد بیگی نداده است، آیا این مهر‌ها را شما ساخته‌اید؟

متهم کحال‌زاده پاسخ داد: مهر‌ها را من نساختم و بصیرانی به من نداده است.

نماینده دادستان ادامه داد: از این مهر‌ها برای چه مواردی استفاده می‌کردید؟

متهم پاسخ دادم: پروفرم‌هایی که به صورت خام می‌آمدند اطلاعات را پر می‌کردیم و باید مهر می‌شدند.

نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: در جلسات اول رسیدگی هم بیان شد که تا سال ۹۳، ۵۰۰ میلیون دلار مجموعه کالا‌هایی بوده است که برای برد الکترونیکی انجام شده است؛ اما شرکت دریای زئوس ۳۴۰ میلیون دلار ارز از بانک اقتصاد نوین گرفته است؛ اسناد نشان می‌دهد ارز در همان بازه زمانی فروخته شده و از آن سوءاستفاده شده است. شرکت ذینفع اصلاً مشخص نیست، این ارز‌ها در بازار فروخته شد، نمایندگان شرکت زوکان نیز شکایت کرده است و گفته است که از مهر جعلی سوءاستفاده شده است.

نماینده دادستان خطاب به متهم کحال‌زاده گفت: شما پیش‌فاکتور را ارائه کردید، از اسدبیگی می‌پرسند که از کدام شرکت‌ها وارد می‌کنید که پاسخ‌های متناقض می‌شنوند، چرا؛ چون قرار نبوده است کالایی وارد شود.

متهم پاسخ داد: اینطور نبوده است که کالایی وارد نشود اگر قرار بود کالایی وارد نشود من قبول نمی‌کردم.

نماینده دادستان ادامه داد: سوالی که اینجا مطرح می‌شود، این است که این ارز ۳۴۰ میلیون دلار ذینفع کجا بوده و ارز کجا رفته است.

متهم پاسخ داد: قرارداد اصلی با هفت تپه بوده است.

نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: اسدبیگی و پدرش مدعی هستند که شما باید وارد می‌کردید.

متهم پاسخ داد: ترخیص با ما بوده است و کنترل این موضوع با آنها بوده و من از واریز وجه مطلع نیستم.

نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: پولی اصلاً واریز نشده است و قرار نبوده که کالایی بیاید، اسنادی وجود دارد که این ارز در بازار فروخته شده است.

ادامه دارد


صفحه اصلی خبر: خبرگزاری فارساخبار  NEWS

دکمه بازگشت به بالا