پیش بینی برداشت بیش از25 هزار تن شلیل از باغات آذربایجان‌غربی