دولت افغانستان ادعای طالبان درباره همکاری با داعش را تکذیب کرد

  • صفحه خانگی
  • >
  • مشروح+
  • >
  • دولت افغانستان ادعای طالبان درباره همکاری با داعش را تکذیب کرد