هم‌زمان با شب اول محرم بزرگترین پرچم کشور سیاه می‌شود