مقام روسیه: درخواست آمریکا برای احیای تحریم‌ها ضد ایران را رد می‌کنیم