رئیس دولت وفاق ملی لیبی با رئیس جمهور مصر تلفنی گفت‌وگو کرد