عضو حماس: از تهدید نمی‌هراسیم، خون ما از خون مردم رنگین‌تر نیست