سیاسی

انتخاب ۲۹ فروردین به عنوان روز ارتش ابتکار شهید قرنی بود

انتخاب ۲۹ فروردین به عنوان روز ارتش ابتکار شهید قرنی بود

معاون هماهنگ کننده نهاجا گفت: شهید قرنى با همفکری دوستان خود ۲۹ فروردین را به عنوان روز ارتش و یک نماد انتخاب کردند.

دکمه بازگشت به بالا