مشروح+

اقامه نمازجمعه در دو شهر خراسان جنوبی

اقامه نمازجمعه در دو شهر خراسان جنوبی

برای دومین هفته پیاپی، پس از وقفه دو ماهه به دلیل شیوع ویروس کرونا، نماز عبادی سیاسی جمعه در دو شهر حاجی آباد و زهان شهرستان زیرکوه اقامه شد.

دکمه بازگشت به بالا