مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت چگونه است؟

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت چگونه است؟

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، برای مطالبه مهریه می‌توان از راه‌های مختلفی اقدام کرد که یکی از این راه‌ها مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است.

اولین قدم برای گرفتن مهریه از طریق اجرای ثبت مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد و ارائه قباله ازدواج است، سپس مراجعه به اداره ثبت محل با همراه داشتن اجراییه صادره از دفترخانه و در آخر پرداخت نیم عشر دولتی مطابق با ماده ۱۳۱ قانون ثبت است و در آخر اموالی برای توقیف باید معرفی شود.

برای اجرای مهریه مالی وجه نقد یا مال منقول مانند ماشین، موبایل یا مال غیر منقول مانند ملک توقیف می‌شود.

انتهای پیام/

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت چگونه است؟
صفحه اصلی خبر: باشگاه خبرنگاران جواناخبار  NEWS

قبلی «
بعدی »