مقام قضایی در چه شرایطی بدون احضار متهم دستور جلب صادر می‌کند؟

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، دستور جلب فوری متهم بدون صدور احضاریه از طریق روش‌های مختلف انجام می‌شود.

بازپرس مقام قضایی با تحقیقات در مورد جرایم متعدد می‌تواند بدون احضاریه دستور جلب فوری متهم را صادر کند.

جرایم مستوجب سلب حیات، جرایم مستوجب حبس ابد، جرایم مستوجب قطع عضو، جرایم علیه امنیت، جرایم سازمان یافته، جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵ به شرط اینکه از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود بازپرس دستور جلب صادر می‌کند.

علاوه بر آن هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی وی به نتیجه نرسد هم بازپرس دستور جلب فوری را صادر خواهد کرد.

در جرایم مستوجب قصاص عضو در صورتی که متهم مجهول المکان نباشد، بازپرس ابتدا باید متهم را احضار کند و سپس دستور جلب فوری بدون ارسال احضاریه برای متهمان این جرایم پیش بینی شده است.

البته مطابق با قانون در صورتی که بازپرس دستور جلب متهم را صادر کند و متهم در منزل خود مخفی شده باشد، ضابطان دادگستری باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی بگیرند و باید به این نکته توجه داشت که جلب متهم اصولا در روز است، مگر در موارد ضروری که ممکن است جلب متهم در شب هم انجام شود.

در صورتی که متهم متواری باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد تا هر کجا متهم را پیدا کرد، او را جلب کند و نزد بازپرس بیاورد.

دستور جلب فوری متهم در دادگاه کیفری چگونه است؟

دادگاه کیفری یک در جرایم مشخصی می‌تواند می‌تواند دستور جلب فوری متهم را بدون صدور احضاریه برای روز محاکمه صادر کند.

در جرایم مستوجب سلب حیات، جرایم مستوجب حبس ابد، جرایم مستوجب قطع عضو، جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۳، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه‌ کامل و بالاتر بدون دستور جلب فوری، احضاریه صادر می‌شود.

انتهای پیام/

صفحه اصلی خبر: باشگاه خبرنگاران جواناخبار  NEWS

قبلی «
بعدی »