۳۱۳ عمل جراحی برای بیماران نیازمند، مهریه زوج جوان شد