حیوانات

سخنگو کردن طوطی برزیلی

بهترین سن برای سخنگو کردن طوطی برزیلی سن بین 2 تا 4 ماه است هرچه جوان تر باشند بهتر است
صدای هم نوع های خود، طوطی برزیلی های سخنگو را برایشان پخش کنید تا آموزش ببینند
بهترین زمان آموزش موقع خواب آنهاست.

بیشتر تماشا کنید

سخنگو کردن طوطی برزیلی

دکمه بازگشت به بالا