احساسات سمی که شادی زندگی را نابود می کنند

افکار و احساسات سمی که شادی و خوشحالی را از شما دور می کنند

بله درست متوجه شدید ، افکار و احساسات سمی هم در میان تمامی احساسات شما وجود دارند و شاید اصلا متوجه آنها نیستید به این دلیل که بخشی از رفتارهایتان را تشکیل داده اند ولی از همین لحظه بهتر است بعد از شناخت آنها ترکشان کنید ؛ در این بخش از روانشناسی نمناک به این موارد تخریب کننده شادی شما اشاره خواهیم کرد.

احساسات سمی

احساسات سمی و ایجاد کننده افکار منفی

احساسات سمی که شما را غمگین و نا امید می سازند

شرمندگی

اکثر افراد همیشه کمی شرمندگی دارند و هرچه جلوتر روند بدتر می شوندو به همه ی جنبه های زندگی لطمه میزند .انواع مختلفی شرمندگی داریم شرمندگی ازخود ،از لباس پوشیدن ، گفتن چیزی به فردی که دوستش داریم یا حتی سوال پرسیدن. درست است که در روابط اجتماعی قانون و محدودیت هایی وجودداردکه شمارامحدود میکند اما خجالت وشرمندگی باترس وناامنی مرتبط است به همین خاطر بهتراست بدانید چه چیزی شما را ناراحت و آزرده می سازد تا خود را از ان رها کنید.

عصبانیت

وقتی این احساس را دارید استرس شما را رها نمیکند به عبارت دیگر این حس منفی همه چیز را خراب میکند و بهترنمی شوید و کم کم احساس خستگی و عدم تمرکز پیدا میکنید.

اضطراب

اضطراب باعث حس های منفی می شود ؛ ترس ،احساس خطر ،خستگی و درد از جمله آنهاست هیچکس نمی تواند اینطور زندگی کند و درحال زندگی مرگ را تجربه می کند.

نارضایتی

گاهی اوقات نارضایتی موتور قوی برای حرکت و پیشرفت است اما اگر نارضایتی همیشگی باشد ومثل موتور عمل نکند تبدیل به بیماری می شود که همه چیز را تحت شعاع قرار میدهد .این حالت اشتیاق انرژی انگیزه را ازدست میدهید و دیگر نمی توانید بخندید مراقب باشید اگرنارضایتی ادامه پیداکند با افسردگی مواجه می شوید.

احساسات سمی

خشم و حسادت بخشی ازاحساسات سمی است
حسادت

حسادت حالت سالم و درستی نیست ،این احساس عزت نفس راسرنگون می سازد .حسادت شما را پایین میاورد و باعث رنجتان میشود ؛خواستن چیزی که برای شما نیست وتوانایی بدست اوردن آن را ندارید و خوشحال نشدن از موفقیت دیگران برای سلامت روانیتان خوب نیست یادبگیرید که دیگران و خود را دوست بدارید و با موفقیت آنها خوشحال شوید.

ترس

وقتی از همه چیز بترسید و احساس کنید همه چیز اشتباه است خود را ازخوشحالی محروم ساخته اید.

ناامیدی

محروم ماندن درست موجب انگیزه برای پیشرفت میشود اما ناامیدی همیشگی باعث از دست رفتن آرزوها میشود .فراموش نکنید ناامیدی شکست و نرسیدن به اهداف رادرپی دارد قبل از اینکه فرد تلخی شوید از شکست هایتان درس بگیرید با این روش می توانید به جلو حرکت کنید وهمه چیز را تحت کنترل بگیرید.
صفحه اصلی پست: سایت نمناک اخبار  NEWS

قبلی «
بعدی »