کودک شما هم در یادگیری ریاضی مشکل دارد؟ + علائم

20 نشانه برای اینکه مشکلات و اختلال یادگیری ریاضی فرزندتان ممکن است جدی باشد

فقط اضطراب از ریاضی است؟

بر کسی پنهان نیست که برخی از کودکان در یادگیری ریاضی مشکل دارند و ممکن است از اضطراب ریاضی رنج ببرند. چیزی که در آن فشار زیادی برای موفقیت در ریاضی است اما برخی دیگر از کودکانی که یاد نمیگیرند ممکن است دیسلکسیا داشته باشند یعنی عدم توانایی یادگیری ریاضی.

چگونه بدانید که فرزندتان دیسلکسیا دارد یا فقط یک اضطراب ریاضی ساده را تجربه می کند. در این بخش از نمناک 20 نشانه خطرناک را به شما میگوییم که باید باتوجه به سن کودک تان از آن ها مطلع باشید.

بیماری دیسلکسیا

اختلال در یادگیری ریاضی یا بیماری!

اختلال در یادگیری ریاضی پیش دبستانی

1. عدم توانایی یا اشکال در یادگیری شماره ها

2. به نظر نمیرسد که معانی شمارش را بفهمد.

3. برای تشخیص شکل ها درگیری دارد.مثلا از کوچک به بزرگ یا از بلند به کوتاه

4. در فهمیدن نشان های شماره ها مشکل دارد . مثل ایجاد رابطه بین 7 و کلمه هفت.

5. در ربط دادن شماره ها به اشیا نیز دچار مشکل است مثل دانستن اینکه "3" روی اسامی مینشیند مثل 3 کلوچه ، 3 کودک.

اضطراب در حل ریاضی

عدم یادگیری ریاضی در کودکان

اشکال در یادگیری ریاضیدر مدارس ابتدایی

6. واقعیت های ساده و پایه ی ریاضی را نمیتواند یاد بگیرد مثل، 2+4= 6

7. هنوز از انگشتان برای شمارش استفاده می کند به جای اینکه از روش های بهتری مثل شمارش ذهنی استفاده کند.

8. برای یاد گرفتن نشانه های ریاضی دچار مشکل است مثل + و – و نمیتواند آن ها را به درستی استفاده کند.

9.برای یاد گرفتن ریاضی زمان سختی را پشت سر میگذارد.

10. با تشخیص جایگاه مشکل دارد و اغلب اعداد را در جداول اشتباهی قرار می دهد.

علائم بیماری دیسلکسیا

اشتباه حل کردن مسائل ریاضی

11. با معکوس ها در ریاضی مشکل دارد و اینکه 6+5 با 5 +6 پاسخ یکسانی را دارد را نمیتواند درک کند.

12.زبان ریاضی را نمیفهمد و برای یاد گرفتن آن باید برنامه ریزی کند.

13.امتیاز نگه داشتن در بازی ها را دشوار میداند.

14.به سختی میتواند قیمت کلی اشیا را بفهمد.

15.ممکن است از موقعیت هایی که نیاز به استفاده از ریاضی باشد بگریزد. مثل بازی کردن.

عدم توانایی یادگیری ریاضی

مشکلات یادگیری ریاضی در کودکان

اختلالات ریاضی در دوره دبیرستان

16.برای فهمیدن و خواندن نوشته های روی چارت و.. دچار مشکل می شود.

17. فهمیدن مفاهیم پولی و اقتصادی برای او دشوار است.

18. در اندازه گیری های اشیا دچار مشکل می شود مثلا مواد لازم یک طرز تهیه ساده.

19. او میتواند به سادگی گم شود چراکه در فهمیدن جهت ها ، سرعت ، فاصله و آدرس مشکل دارد.

20. نمیتواند یک راه حل دیگر برای مسائل ریاضی بیابد.

عدم یادگیری ریاضی دبیرستان

بیماریدیسلکسیا، عدم توانایی یادگیری ریاضی

صفحه اصلی پست: سایت نمناک اخبار  NEWS

قبلی «
بعدی »