فرهنگ

مار بی سر آشپز را کشت! +تصاویر

مار کبری بعد از گذشت 20 دقیقه از زمان بریده شدن سرش توسط یک آشپز، آشپز را گاز گرفت و او را کشت.

مارسر بریده

مار کبری که بعد از گذشت 20 دقیقه از جدا شدن سرش آشپز را کشت

پن فن آشپزی که برای تهیه یکی از محبوب ترین غذاهای مردم در شرق آسیا که توسط گوشت مار کبری تهیه می شود می بایست سر مار را جدا می کرد. مرد آشپز سر مار را با موفقیت جدا کرد اما بعد از گذشت 20 دقیقه از جدا کردن سر مار از بدنش وقتی قصد داشت سر او را به سطل زباله بیاندازد مار او را نیش زد و کشت.

مار کبری

مرد 44 ساله یکی از مشتریان آن شب رستوران می گوید:ما برای جشن تولد همسرم در رستوران بودیم که ناگهان صدای فریاد از داخل آشپزخانه را شنیدیدم. با اورژانس تماس گرفته شد اما تا قبل از رسیدن پزشک مرد جان خود را از دست داد.

ماموران پلیس این حادثه را یکی از نادرترین حوادث در این منطقه که مردمانش عادت به خوردن این نوع غذا که با گوشت مارکبری تهیه می شود خواندند.

مار کبری

سر بریده مار کبری که بعد از نیش زدن مرد آشپز به طور کامل مرد

دکمه بازگشت به بالا