طنز

حامد آهنگی با آرون افشار در برنامه شب‌آهنگی

گر خنده به لب آمد…ما را دنبال خوش آمد
خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما دنبال…..(دنبالم کنی دنبالت میکنم تا در خونتون)

بیشتر تماشا کنید

حامد آهنگی با آرون افشار در برنامه شب‌آهنگی

دکمه بازگشت به بالا