بایگانی برچسب ها: مدرسه تلویزیونی

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۱۸ اردیبهشت در تمام مقاطع تحصیلی

 • می 7, 2021
 • ۳ بازدید
براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای شنبه ۱۸ اردی...

جدول پخش مدرسه تلویزیونی جمعه ۱۷ اردیبهشت در تمام مقاطع تحصیلی

 • می 7, 2021
 • ۲ بازدید
براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای جمعه ۱۷ اردی...

جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنج‌شنبه ۱۶ اردیبهشت در تمام مقاطع تحصیلی

 • می 5, 2021
 • ۲ بازدید
براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای پنج‌شنبه ۱۶ ...

جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت در تمام مقاطع تحصیلی

 • می 4, 2021
 • ۲ بازدید
براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای چهارشنبه ۱۵ ...

جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ششم اردیبهشت در تمام مقاطع تحصیلی

 • آوریل 26, 2021
 • ۱ بازدید
براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای دوشنبه ششم ا...

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه چهارم اردیبهشت در تمام مقاطع تحصیلی

 • آوریل 23, 2021
 • ۶ بازدید
براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای شنبه چهارم ا...

جدول پخش مدرسه تلویزیونی جمعه سوم اردیبهشت در تمام مقاطع تحصیلی

 • آوریل 23, 2021
 • ۱۱ بازدید
براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای جمعه سوم ارد...

جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنج‌شنبه دوم اردیبهشت در تمام مقاطع تحصیلی

 • آوریل 22, 2021
 • ۱۱ بازدید
براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای پنج‌شنبه دوم...

جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه ۳۱ فروردین در تمام مقاطع تحصیلی

 • آوریل 19, 2021
 • ۵ بازدید
براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای سه شنبه ۳۱ ف...

جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنج شنبه ۲۶ فروردین در تمام مقاطع تحصیلی

 • آوریل 15, 2021
 • ۶ بازدید
براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای پنج شنبه ۲۶ ...

جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه ۲۴ فروردین در تمام مقاطع تحصیلی

 • آوریل 12, 2021
 • ۴ بازدید
براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای سه شنبه ۲۴ ف...

جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۲۳ فروردین در تمام مقاطع تحصیلی

 • آوریل 12, 2021
 • ۵ بازدید
بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای دوشنبه ۲۳ ف...

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۱ فروردین در تمام مقاطع تحصیلی

 • آوریل 9, 2021
 • ۸ بازدید
بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای شنبه ۲۱ فرو...

جدول پخش مدرسه تلویزیونی جمعه ۲۰ فروردین در تمام مقاطع تحصیلی

 • آوریل 9, 2021
 • ۱۲ بازدید
بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای جمعه ۲۰ فرو...

جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنج‌شنبه ۱۹ فروردین در تمام مقاطع تحصیلی

 • آوریل 8, 2021
 • ۸ بازدید
بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای پنج‌شنبه ۱۹...

دانلود فیلم کلاس فارسی و نگارش پایه سوم ابتدایی مورخ ۱۸ فروردین

 • آوریل 7, 2021
 • ۱۰ بازدید
فیلم کلاس فارسی و نگارش پایه سوم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده،...

دانلود فیلم کلاس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم ابتدایی مورخ ۱۸ فروردین

 • آوریل 7, 2021
 • ۱۸ بازدید
فیلم کلاس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم ابتدایی که توسط شبکه ...

دانلود فیلم کلاس بازی و ریاضی پایه چهارم ابتدایی مورخ ۱۷ فروردین

 • آوریل 6, 2021
 • ۲۳ بازدید
فیلم کلاس بازی و ریاضی پایه چهارم ابتدایی که توسط شبکه آموزش تولید شده...

جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه‌شنبه ۱۷ فروردین در تمام مقاطع تحصیلی

 • آوریل 5, 2021
 • ۸ بازدید
بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای سه‌شنبه ۱۷ ...

دانلود فیلم کلاس مطالعات اجتماعی پایه هفتم مورخ ۲۵ اسفند

 • مارس 15, 2021
 • ۸ بازدید
فیلم کلاس مطالعات اجتماعی متوسطه اول پایه هفتم که توسط شبکه آموزش تولی...

دانلود فیلم کلاس مطالعات اجتماعی پایه هشتم مورخ ۲۵ اسفند

 • مارس 15, 2021
 • ۸ بازدید
فیلم کلاس مطالعات اجتماعی متوسطه اول پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولی...

دانلود فیلم کلاس مطالعات اجتماعی پایه نهم مورخ ۲۵ اسفند

 • مارس 15, 2021
 • ۶ بازدید
فیلم کلاس مطالعات اجتماعی متوسطه اول پایه نهم که توسط شبکه آموزش تولید...

جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه‌شنبه ۲۶ اسفند در تمام مقاطع تحصیلی

 • مارس 15, 2021
 • ۸ بازدید
بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای سه‌شنبه ۲۶ ...

جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۲۵ اسفند در تمام مقاطع تحصیلی

 • مارس 14, 2021
 • ۶ بازدید
بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای دوشنبه ۲۵ ا...

جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۲۴ اسفند در تمام مقاطع تحصیلی

 • مارس 13, 2021
 • ۸ بازدید
بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای یکشنبه ۲۴ ...

جدول پخش مدرسه تلویزیونی جمعه ۲۲ اسفند در تمام مقاطع تحصیلی

 • مارس 11, 2021
 • ۷ بازدید
بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای جمعه ۲۲ اسف...

جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنجشنبه ۲۱اسفند در تمام مقاطع تحصیلی

 • مارس 11, 2021
 • ۱۰ بازدید
بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای پنجشنبه ۲۱ا...