خبری

گریه و بے تابے سردار حاج قاسم سلیمانی در فراق سردار شهید احمد کاظمی

گریه و بے تابے سردار حاج قاسم سلیمانی در فراق سردار شهید احمد کاظمی

بیاد سردار شهید احمد_ڪاظمے ڪه در روز عرفه سال ۸۴ به شهادت رسید
شهید عرفه

بیشتر تماشا کنید

گریه و بے تابے سردار حاج قاسم سلیمانی در فراق سردار شهید احمد کاظمی

دکمه بازگشت به بالا